4D BIM by Novart Engineering

sept. 20, 2016 | BIM

Novart Engineering este una dintre puținele companii din România care implementeazã și utilizează metodologie BIM (Building Information Modeling) în livrarea proiectelor de construcții publice și private.

 

Implementarea BIM înseamnă un mai bun management al informației în cadrul proiectului sau la nivel de
organizație, iar Novart Engineering, împreună cu colaboratorii săi, asigură, în funcție de stadiul de dezvoltare în
care se aflã proiectul:

 

• Specificarea și îndeplinirea cerințelor informaționale ale Beneficiarului;

• Dezvoltarea standardului BIM la nivel de proiect sau organizație, inclusiv cu
tratarea aspectelor contractuale necesare livrării BIM a proiectului, protocolul BIM
anexat contractelor de servicii sau de execuție lucrări din cadrul proiectului;

• Crearea modelelor 3D BIM integrate și coordonate, respectiv arhitecturã,
structură și instalații;

• Verificarea, din punct de vedere calitativ, detectarea coliziunilor, optimizarea
soluțiilor proiectate;

• Implementarea metodologiei și aplicațiilor software necesare utilizãrii BIM în execuția lucrărilor proiectului;

• Utilizarea de standarde deschise pentru asigurarea interoperabilității informației,
accesului și utilizării acesteia de către toți membrii echipei extinse de proiect;

• Planificarea execuției lucrărilor de construcții prin metoda Analiza Drumului
Critic și corelarea activităților de construcții cu obiectele BIM pentru realizarea
simulării 4D a execuției lucrãrilor;

• Optimizarea graficului de execuție, beneficiind de o metodă simplă, vizuală;

• Asocierea resurselor umane și materiale și echipamente, respectiv obiecte
BIM inteligente;

• Asocierea costurilor 5D BIM;

• Crearea premiselor pentru utilizarea modelului BIM în operarea și mentenanța
obiectivului 6D BIM.